Европейски фонд за регионално развитие

Европейски фонд за регионално развитие

2023-05-01 10:00:20
Европейски фонд за регионално развитие

                                                                                                                                                       План за възстановяване и устойчивост 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „ЕВРОЕКСПОРТ ГБ“ EООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-0185-C01.

Срок на изпълнение: 12 месеца.

Място на изпълнение: с. Лесичарка.

Обща цел: Постигане на устойчив растеж и развитие на „ЕВРОЕКСПОРТ ГБ“ EООД, през средносрочния период 2024 - 2026г., чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието.

Обща стойност на разходите: 360 000.00 лв., от които 180 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.