Новини

Европейски фонд за регионално развитие

                                                                     ...

Прочети още

Европейски фонд за регионално развитие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Фирма „ЕВРОЕКСПОРТ ГБ“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова ...

Прочети още

Европейски фонд за регионално развитие.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЕВРОЕКСПОРТ ГБ ЕООД има получен ваучер на стойност 20 000 лв. по процедура: BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне ...

Прочети още

Европейски фонд за регионално развитие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЕВРОЕКСПОРТ ГБ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 ...

Прочети още