Услуги

Услуги

Услуги

Като допълнителни услуги Евроекспорт ГБ ЕООД предлага на своите клиенти широк обхват на обработка на части и компоненти на машини с ЦПУ и създаване, оптимизиране и внедряване на технологично ноу-хау в областна на машинната обработка.

             През годините Евроекспорт ГБ ЕООД се е доказала като коректен партньор, който предлага висококачествена продукция на конкуретна цена в утвърдени срокове. Динамичното развитие е основна цел на компанията, включващо непрекъснато разрастване на производството, чрез внедряване на нови производствени технологии и машини с подобряване на качеството и намаляване на себестойността,  разработване и въвеждане на нови продукти в производствения процес.

Евроекспорт ГБ ЕООД е специализирана в обработката на всички видове стомани, неръждаеми стомани, титанови сплави, бронз, месинг и алуминий.

Евроекспорт ГБ ЕООД притежава сертификат ISO 9001-2015, издаден от  AQ Cert. и сертификат ISO14001:2015 издаден от INCERT.

 

 

                                Нашия машинен парк

 

,,

 ,