Резбонарезни пластини и фрези. Отрезни и канални пластини. Фрези за фаски и канали. Мини Swiss type инструменти.