Lubrix - MQL (минимално количество лубрикант) високо динамични лубрикантни системи за ЦПУ машини.